Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

 

Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o.

Jesteśmy placówką świadczącą szeroki zakres usług w ramach kontraktu z NFZ oraz usług prywatnych

Misją naszego Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki i diagnostyki w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej, w przyjaznej dla Pacjenta, pełnej życzliwości, szacunku i troski atmosferze. Misję tę spełniamy poprzez specjalistyczną diagnostykę i terapię w ramach lecznictwa szpitalnego, poradni i pracowni specjalistycznych, ustawicznie podnosząc jakość świadczeń, doskonaląc umiejętności personelu, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań Pacjentów, poprawiając warunki hospitalizacji Pacjentów oraz pracy personelu.

 

Udzielamy bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w zakresie: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki ambulatoryjnej kosztochłonnej, opieki nocnej i świątecznej poz.

 

Adres:

Szpitalna 5, 78-320 Połczyn Zdrój

Telefon: 94 36 61 802

Nasze oddziały:

 • Chorób wewnętrznych - Oddział dysponuje 30 łóżkami. Większość sal jest 2-osobowa, są też sale 1-osobowe, 3-osobowe i sala 4-osobowa.

 • Pediatryczny - Oddział dysponuje 16 miejscami dla dzieci do 18-roku życia, w tym 1 salą ze stanowiskiem intensywnego nadzoru.

 • Ginekologiczno-położniczy - Oddział dysponuje 19 łóżkami, w tym: salą jednoosobową „matka z dzieckiem“ z pełnym węzłem sanitarnym.

 • Chirurgii ogólnej - Oddział liczy 22 łóżka, dysponuje: salą intensywnego nadzoru, salami 2-osobowymi i 4-osobowymi.

 • Noworodkowy - Oddział dysponuje 10 miejscami dla noworodków, w tym dwoma stanowiskami wzmożonego nadzoru noworodkowego.

 • Blok operacyjny - Nowy blok to dwie sale operacyjne oraz sale przygotowania. Cały blok wyposażyliśmy w nowoczesną aparaturę.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Przyjazny Szpital Sp. zoo w Połczynie Zdroju  ul. Szpitalna 5

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 / zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

 • Zgodnie z decyzją PWIS w Szczecinie ma zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki oraz tomografii komputerowej w Dziale Diagnostyki Obrazowej   przy ul. Szpitalna 5 w Połczynie Zdroju  oraz Pracownia Radiologiczna przy ul. Wojska Polskiego 22 C w Świdwinie
 • Posiada decyzję PWIS 204/14, 205/14 , 206/14, 208/14   w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu Multix Pro , Polymobil Plus , Planmeca  Intra  w Pracowni Radiologicznej w Połczynie Zdroju przy ul. Szpitalna 5
 • Zgodnie z decyzją PWIS 193/17 oraz 194/ 17 w Szczecinie ma zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w radiologii zabiegowej na  Bloku Operacyjnym w jednostce organizacyjnej  w Połczynie Zdroju  przy ul. Szpitalna 5
 • Posiada decyzję PWIS  209/14, 210/14 w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu Examion Classic FPS w Świdwinie ul. Wojska Polskiego 22 c
 • Posiada decyzję PWIS   w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie tomografu komputerowego UCT 550  United Imagine w Pracowni Tomografii Komputerowej w Połczynie Zdroju
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO Administrator
(2019-02-15 13:29:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Markiewicz Dariusz
(2023-01-10 11:28:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki